Online glasanje za najboljie radove konkursa MLADI EKOREPORTERI i ZA MANJE SMEĆA / LITTER LESS


Glasanje traje od 22. aprila 2014 do 5. juna 2014 godine.

 

Kategorija: Biodiverzitet i predjeli


Radovi osnovaca

Fotografije biodiverziteta i predjela

Fotopriče biodiverziteta i predjelaRadovi srednjoškolaca

Fotografije biodiverziteta i predjela

Fotopriče biodiverziteta i predjelaKategorija: Mladi ekoreporteri


Radovi osnovaca

Eko fotografije

Eko fotopriče

Eko članci

Eko video radovi


Radovi srednjoškolaca

Eko fotografije

Eko fotopriče

Eko članci

Eko video radoviKategorija: Za manje smeća


Radovi osnovaca

Fotografije

Fotopriče

Članci

Video radovi


Radovi srednjoškolaca

Fotografije

Fotopriče

Članci

Video radovi

Nazad Povratak na početnu stranicu