Novosti - mart 2018.

MISIJA MLADIH EKOREPORTERA U PORTUGALU

Misija mladih ekoreportera ove godine je održana u Portugalu od 15. do 19. marta pod nazivom „Unesco youth forum”, kao dio Globalnog akcionog plana "Mobilizacija i osnaživanje mladih" (“Youth Mobilization and Empowerment”). Ovaj skup je, u organizaciji UNESCO-a i Fondacije za ekološku edukaciju (FEE), okupio oko 40 mladih iz 20-ak zemalja svijeta sa ciljem da se edukuju o održivom razvoju, angažuju na podizanju svijesti i da preduzimaju akcije u izgradnji održivijih i pravednijih zajednica.

Od crnogorskih kandidata, nekadašnjih nagradjenih učesnika konkursa „Mladi ekoreporteri” odabran je Milo Radonjić, novinar i PR menadžer, koji je aktivno učestvovao u svim aktivnostima ove radionice. Pored predavanja, motivacionih govora, bila je organizovana i izrada članaka, fotografija i video radova na zadate teme, koje možete pogledati na ovom linku.

Trodnevni trening u Lisabonu ugostila je NVO “Associacao Bandeira Azul da Europa (ABAE)”, članica Fondacije za ekološku edukaciju iz Portugala.

Ovdje možete poslušati intervju koji je Milo Radonjić dao za emisiju “Eko kutak” Radio Kotora.