Novosti - april 2018.
ODABRANI RADOVI MLADIH EKOREPORTERA CRNE GORE ZA MEDJUNARODNI KONKURS “YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT 2018”

Na osnovu preporuka medjunarodne koordinacije Mladih ekoreportera, ukupnog plasmana, tematike kojom se bave, ispunjenosti kriterijuma i godišta autora, NVO “EKOM”, kao nacionalni operater programa, utvrdila je sedam radova za medjunarodni konkurs “YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT”, koji će biti poslati do 30. aprila 2018. na žiriranje u Kopenhagen. Rezultati će biti objavljeni 5. juna na Svjetski dan životne sredine.

ČLANCI

(11-14 godina)
”Vila Alkima čeka zlatnu ladju” -  Nikola Kovač i Nikolina Nikolić
(OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“, Dobrota – Kotor; mentorka: Aleksandra Sindik)

(15-18 godina)
”Vrijedni smo” -  Marija Tomović
(Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić; mentorka: Olivera Lučić)

FOTOGRAFIJE

(11-14 godina)
“Pogled u budućnost” - Jana Mrvaljević
(OŠ „Drago Milović“, Tivat, mentorka: Andjelka Ardalić)

 (15-18 godina)
„Čovjek za sve nadje rješenje - Rozalija Francesković
(Srednja mješovita škola ,,Mladost“, Tivat; mentorka: Gordana Danilović)

(19-21 godine)
„Rijeka smeća” - Dragana Nikčević
(Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić; mentorka: Olivera Lučić)

VIDEO
 
(11-14 godina)
”Očuvanje života na Zemlji” - Petar Kasalica i Nikola Knežević
(OŠ „Pavle Rovinski“, Podgorica; mentorka: Milena Stefanović)

(15-18 godina)
”Šume – izvori naših života” - Amar Bralić i Edvin Medunjanin
(Gimnazija „30. septembar“, Rožaje; mentorke: Adisa Malagić i Sabaheta Ramović)

Napomena: Kako medju nagradjenim učenicima za članke i video radove nije bilo starijih od 19 godina, to ove godine Crna Gora neće imati predstavnike uzrasta 19-21 godine u navedenim kategorijama.